annonse

Samla næringslivet - eg gjorde det for å inspirere

Suksess
Suksess: Adnan Helja inviterte næringslivet til ein open dag på Næringstunet. Det slo an. (Foto: Arne O. Lindahl)

+ Adnan Helja (32) kjøpte Næringstunet i Nesbyen – for å «få til noko i bygda».

Arne Ole Lindahl


annonse