annonse

Raude tal for kommunen – enn så lenge

SPREKK
SPREKK: Reduserte inntekter gjer at kommuneområdet helse- og omsorg brukar meir enn kva kommunen har budsjettert med. Arkivfoto (Foto: )

+ Nore og Uvdal kommune ligg i år an til å bruke mellom fire til fem millionar kroner meir på den samla drifta enn venta, om skatteinngangen held seg.

Ina Eirin Eliassen


annonse