annonse

Rapport i Nes: Skule-samanslåing gir ingen gevinst

Beheld strukturen
Beheld strukturen: Nes barneskole, (på bilete) blir ikkje slått saman Nes ungdomsskole. (Foto: Arkiv)

+ Nes-politikarane er samde: Skulane i blir ikkje slått saman.

Arne Ole Lindahl


annonse