annonse

Programerklæringa for Viken: – Fjellregionen har fått sin plass

Fornøgd
Fornøgd: Dagleg leiar i Regionrådet for Hallingdal, Knut Arne Gurigard, meiner distriktsprofilen er tydeleg i nye Viken. (Foto: Arkiv)
Her er nokre hovudpunkt i programerklæringa:

+ Her er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet dei Grøne, SV og Senterpartiets planar for Viken fylkeskommune dei neste fire åra.

Magnus Lindahl


annonse