annonse

Open samtale om rus og rusproblem

Debatt
Debatt: Denne vekas fagseminar om rusomsorg på Storefjell starta med paneldebatt måndag kveld. F.v. NAV-leiar Bjørn Skjelseth, Leif Munkelien i Metal Heads Against Bullying Norge og Pål Mikkelrud, pårørandekontakt i politiet. (Foto: Caroline Utti)
Utfordrande felt
Utfordrande felt: – Det er særleg vanskeleg å gripe inn ovanfor myndige barn eller vaksne som ikkje ynskjer hjelp sjølv, sa Marianne Ødegaard, fagansvarleg ved psykisk helse i Gol. (Foto: Caroline Utti)
Debatt
Debatt: Denne vekas fagseminar om rusomsorg på Storefjell starta med paneldebatt måndag kveld. F.v. NAV-leiar Bjørn Skjelseth, Leif Munkelien i Metal Heads Against Bullying Norge og Pål Mikkelrud, pårørandekontakt i politiet. (Foto: Caroline Utti)
I panelet
I panelet: F.v. Erfaringskonsulent Tore Hunskår i Nes, Jannike Kyllo, NAV-leiar Bjørn Skjelseth, Leif Munkelien i Metal Heads Against Bullying Norge, Pål Mikkelrud, pårørandekontakt i politiet og Marianne Ødegaard, fagansvarleg i psykisk helse i Gol. (Foto: Caroline Utti)

+ – Mange unge som slit føler ser korkje høyrd eller trudd. Dei kvir seg også for å ta kontakt med hjelpeapparatet, seier Leif Munkelien, dagleg leiar i Metal Heads Against Bullying.

Caroline Utti


annonse