annonse

Målet i år er å gjennomføre

Femundløpet
Femundløpet: Andrè Bjørnstad (Foto: Line Sandvik)

På fyrste sjekkpunkt venter Andrè Bjørnstad på at hundane skal få kvilt litt. Han tek ingen sjansar.

Line Sandvik

Med eit hundespann sett saman av hundar primært frå Lars Monsen sitt B-spann, nokre frå skurdølingen Ivar Johan Sørli og eit par frå Ole Christian Haga, er målsettinga å kome i mål på Røros.

Bjørnstad skal nemleg køyre Finnmarksløpet i år. Og då treng han å kvalifisere seg.

Femundløpet er kvalifiseringsløp til Finnmarksløpet.

- Eg kviler hundane no, seier Bjørnstad på sjekkpunkt Tufsingdalen fredag kveld. Han har planar om å gå i mål i eit vel gjennomført løp. Å køyre for å vinne, er ikkje målsettinga no.

Om berre nokre veker skal han køyre Finnmarskløpet 1200. Men først Femundløpet. Utan å bryte. I fjor måtte han bryte på sjekkpunkt Orkelbogen1. Det må ikkje skje i år.

Lars Monsen køyrer sjølv A-spannet sitt under Femundløpet. Han køyrer tvers gjennom første sjekkpunkt og vidare til sjekkpunkt Drevsjø.

- Eg er glad for å ha nokre hundar med i eit par av spanna under Femundløpet, seier skurdølingen Per Ivar Sørli. Han skal også køyre Finnmarskøpet 1200 i år. Men under Femundløpet er han ein del av handler-teamet til Emma Lockhart. Ho har også eit par hundar frå Sørli i spannet sitt.

annonse