annonse

Lokkar jenter til å bli teknologar

Ingeniør
Ingeniør: Åse Kleven (23) frå Hol er del av NHO-prosjektet og turneen «Jenter og teknologi». I løpet av hausten skal ho innom 17 stoppestader for å inspirere fleire jenter til å velje teknologisk utdanning. (Foto: Privat)
Jenter og teknologi
Jenter og teknologi: – Eg merkar at det er mange som får opna auga for nye yrke, seier Åse Kleven. (Foto: Privat)
Av jenter, for jenter
Av jenter, for jenter: Åse Kleven er ein av to faste rollemodellar som held foredrag knytt til «Jenter og teknologi». På kvar stoppestad blir også lokale kvinnelege teknologar invitert med. (Foto: Privat)

+ – Jenter har det med å velje tradisjonelt knytt til utdanning. Mange ser ikkje alt som går an ved å velje teknologisk retning, seier Åse Kleven (23) frå Hol.

Caroline Utti


annonse