annonse

Lær å bli betre foreldre

Kurs for foreldre
Kurs for foreldre: Åsne Brattåker Håheim (f.v.), Marit Lunden Tveit, Ingeborg Kaslegard Frydenlund og Rakel Sjemmedal samanfattar den seinaste runden med kurs i foreldrerettleiing. (Foto: Caroline Utti)
Kvardagsliv
Kvardagsliv: – Dei fleste kursdeltakarane har hatt barn i omtrent same alder. Det har gjort det lett å kjenne seg att i ting, og såleis kjenne seg tryggare i rolla som forelder, seier Åsne Brattåker Håheim. Marit Lunden Tveit (t.h.) er ein av to kursleiarar. (Foto: Caroline Utti)
Møteplass
Møteplass: Å høyre frå andre foreldre kan gjera det lettare å kjenne seg trygg i rolla som forelder, meiner Rakel Sjemmedal (f.v.) og Åsne Brattåker Håheim. (Foto: Caroline Utti)
Kvardagsliv
Kvardagsliv: – Dei fleste kursdeltakarane har hatt barn i omtrent same alder. Det har gjort det lett å kjenne seg att i ting, og såleis kjenne seg tryggare i rolla som forelder, seier Åsne Brattåker Håheim (f.v.). Kurset blir leia av Marit Lunden Tveit og Ingeborg Kaslegard Frydenlund. (Foto: Caroline Utti)

+ Ein bør ikkje sjå det som eit nederlag å la seg kurse i å ha barn. Snarare tvert i mot, meiner Åsne Brattåker Håheim og Rakel Sjemmedal.

Caroline Utti


annonse