1. Foto: Preben Ørpetveit Solberg

Kva hugsar du frå nyheitsbiletet?

Test deg sjølv i Hallingdølens quiz.

1. Kva heiter den nye sjefen i Hallingplast?

2. ... han tek over etter faren, kor mange år sat han ved roret?

3. Kva heiter den nye restauranten Hol Ysteri har opna i lokala sine?

4. Kven er Knut-Erik Kjøge?

5. Korleis gjekk det med han som nekta å betale 64 kroner i bomveggebyr ved Tunhovdfjorden?

6. Kva er tema i advokat Elisabeth Njøsens ferske bok?

7. Folk går bananas i bærskogen og på moltemyrene. Korleis merkar matbutikkane det?

8. Kor mange flåværingar er det venta at blir fødde i år?

9. Kven sa i torsdagsavisa, og om kva?: «Me går baklengs inn i framtida».

10. Kor mange elevar blir det plass til på nye Hemsedal barne- og ungdomsskule når han står ferdig ved årsskiftet 2022/2023?

Artikkelen held fram under annonsen.

Her er svara

1. Sverre Tragethon.

2. 40 år. Steinar Tragethon begynte i 1980.

3. Stundo.

4. Ny kulturskulerektor i Hemsedal.

5. Han tapte i retten og må i staden ut med 25.000 kroner.

6. Nabokonfliktar.

7. Det er heilt tomt for frysebeger.

8. 13 nyfødde, noko som er nesten dobbelt så mange som i fjor.

9. MDG-politikar Margit Fausko frå Hemsedal om bygginga av ny E16 ved Ringeriksbanen (som skal krysse myr, våtmark og matjord).

10. 400 elevar.

Les også
No blir det «vaksine-bonanza» i Hallingdal: Fleire tusen dosar på veg
Les også
Kjøpesentersaka er avgjort: Høgsterett avviste Modalsli-anken
Les også
Du er ikkje «trygg» sjølv om det er kvelden - det fekk to fartssyndarar merke