Det er full jubel blant dei tilsette i Nesfjellet. - Me får Skandinavias råaste stolheis, seier marknadssjef Nikolai Jelstrup (t.v). Foto: Anna Huseby

Kva hugsar du frå nyheitsbiletet?

Test deg sjølv i Hallingdølens vekequiz.

1. Kva får du i bot om du blir teken for ulovleg snøskuterkøyring i utmark?

2. Kor mange nye hytter sa kommunane ja til at det vart bygd i Hallingdal og Nore og Uvdal i fjor?

3. Kva er dermed den største hyttekommunen?

4. Kvifor kan ikkje kitekonkurransen Red Bull Ragnarok gå av stabelen på Imingfjell?

5. Kva hallingdalskommune har dei dyraste kommunale leilegheitene?

6. Kiwi i Ål sette rekord i fjor. Kor stor var omsetninga?

7. Nesfjellet bygger ny stolheis. Kva er prislappen?

8. Kven er Endre Lægreid?

9. Kor mange besøkte Bjørneparken i Flå i fjor?

10. ... og kva er årets nyheit i dyreparken?

Artikkelen held fram under annonsen.

Her er svara

1. 12.000 kroner.

2. 579 hytter.

3. Nesbyen, med 171 nye hytter i fjor.

4. Av omsyn til villreinen må konkurransen haldast på Vasstulan i Nore og Uvdal.

5. Hemsedal, der dei dyraste kostar 10.800 kr/månaden.

6. 113 millionar kroner.

7. 80 millionar kroner.

8. Leiar i Villreinnemnda for Hardangervidda, som ber om at Mattilsynet tek seg god tid til å planleggje korleis dei skal handtere spreiinga av skrantesjuke på villrein.

9. 91.271 personar.

10. Ein modell av ein dinosaur - i fullt format.

8. Foto: Privat