annonse

Krev ID sjekk: Banken må vera dobbelt sikker på at du er den du er

Gå i banken med passet ditt
Gå i banken med passet ditt: Det er framleis 5000 personar i Hallingdal og Nore og Uvdal som manglar anten kundeerklæring eller stadfesting på identiteten. (Foto: Arkiv)
KRAV FRÅ FINANSMYNDIGHEITENE
KRAV FRÅ FINANSMYNDIGHEITENE: Alle bankkundar i landet må før nyttår gjennomføre ei kundeerklæring og bekrefte eigen identitet i banken dei er knytt til. Tilsette ved Skue Sparebank minner folk om krava. Her representert ved Marit Siri Jorde (f.v.), Per Skøien, Nils Halvard Bråten og Beate G. Juven. (Foto: Ingrid Emilie B. Waaler)
Sikrare
Sikrare: Banksjef Nils Halvard Bråten og jurist Beate G. Juven seier tiltaket er for folks eigen tryggleik, ikkje for å mistenkeleggjere dei, og at alle må gjennom den same sjekken. (Foto: Ingrid Emilie B. Waaler)

+ I løpet av året skal alle bankkundar ha fått beskjed om krav til identifikasjon og kundeerklæring.annonse