annonse

Kommunestyret i Nore og Uvdal er klart

Ordførarkandidatane
Ordførarkandidatane: Jan Gaute Bjerke, Lars Inge Enerstvedt og Nils Helge Tufto kjempa alle om stemmane i Nore og Uvdal. (Foto: Arkiv)

+ Arbeiderpartiet fekk eitt mandat meir enn Senterpartiet.

Lillian Holden


annonse