annonse

Klaga på kutt av nattevaktordning

AVVIKLA NATTEVAKT
AVVIKLA NATTEVAKT: Pårørande til bebuarar ved Hellemo omsorgsbustader uttrykte bekymring etter kommunen kutta ut nattevaktordning. Illustrasjonsfoto (Foto: )
– TILPASSA BEHOVET
– TILPASSA BEHOVET: – Me hadde ikkje teke bort nattevakta om me ikkje hadde forsikra oss om at det er forsvarleg, seier kommunalsjef for helse og omsorg i Nore og Uvdal, Christianne Stroop. Arkivfoto (Foto: )

+ Pårørande ved omsorgsbustadane var uroa og klaga til kommunen etter at nattevaktordninga vart bestemt kutta.

Ina Eirin Eliassen


annonse