annonse

Investorar krev pengane tilbake

Skal seljast
Skal seljast: Hol kommune vil kvitte seg med Geilo Lufthavn Dagali. Neste veke blir vegen vidare avgjort etter at kommunen stoppar salsprosessen med Bjørn-Arild Woll. (Foto: Elias Dahlen)
Hytter
Hytter: Dette er eitt av bileta som er lagt ut på Facebook-sida til hytteprosjektet Compact Dagali. Men prosjektet eig ikkje ei einaste tomt i dette området, og grunneigaren avviser at det ligg føre ei avtale om tomtesal. (Foto: )
Droner og fisk
Droner og fisk: Denne teikninga har vorte presentert i sommar. Til venstre oppdrettsanlegg for aure på 35.000 kvadratmeter og til høgre ein hangar på 15.000 kvm. (Foto: )
Vil starte med oppdrett av ørett

+ Privatpersonar kan ha investert summar i millionklassen i utbyggingsprosjekt knytt til Dagali flyplass og Bjørn-Arild Woll. Investeringane er gjort i selskap som ikkje eksisterer og i eit område Hol kommune og andre eig.

Magnus Lindahl


annonse