Kjøpmann Elisabeth Skaane ved Rema 1000 i Gol. Foto: Olav Johannes Bøthun

I farta: Elisabeth Skaane

Å drive butikk i desse dagar er meir utfordrande enn før, men Elisabeth Skaane blir imponert av positiviteten til dei tilsette.

Fakta

Elisabeth Skaane

47 år, bur i Gol, kjøpmann hjå Rema 1000 i Gol.

Butikken har vore stengt i 14 dagar for å pusse opp. Opna att 2. juli.

— Korleis har du det i dag?

— I dag har eg det strålande. Det var ein kjempeopning torsdag. Endeleg er me i mål, det er ei god kjensle.

Korleis har det vore å opne butikken igjen?

– Det har gått lett, ingen store problem undervegs. Opninga var over all forventing. Det var 150 kundar i kø då me opna. Me hadde også landets tredje beste omsetning i Rema 1000 denne dagen. Me har fått meir miljøvennlege system, nytt golv og ventilasjon. Det er også blitt enklare for kundane å finne fram.

— Korleis er det å drive butikk i desse dagar?

— Det er meir utfordrande med tanke på reinhald og smitte, men me har ein god flyt på det. Og det er blitt ein dagleg rutine.

— Korleis har den siste tida vore?

— Det blei brått stille då det var hytteforbod. Me tapte mykje pengar i påska. Då reglane vart mjuka opp har det vore jamn tilstrøyming heile tida. Så me har levert gode resultat.

Har du lært noko om deg sjølv det siste året?

Artikkelen held fram under annonsen.

– Masse. Eg har aldri vore med på noko så psykisk tungt som koronakrisa. Det er ei påkjenning når du ser at kundegrunnlaget blir borte.

— Kva imponerer deg?

— Korleis me som eit lag har klart å reise butikken, korleis alle dei tilsette står saman om jobben som skal gjerast. Det er stor positivitet blant dei tilsette og det imponerer meg.

– Kva gjer deg irritert og sint?

– Utakksemd.

Gjævaste gjenstanden du eig?

— Bibelen etter oldefaren min. Han har ein heidersplass heime.

— Framtidsønske?

— I går signerte eg kontrakt for fem nye år som Rema 100-kjøpmann i Gol. Eg er blitt så glad i rolla mi som kjøpmann på Gol, og håpar på fem nye, gode år.