annonse

Hyttefolk får vera med og bestemme

OPPTEKEN AV TENESTER
OPPTEKEN AV TENESTER: Hytteeigarar i Nore og Uvdal er oppteken av tenestene kommunen leverer. No får Nore og Uvdal hytteforbund ein plass i stig- og løypenemnda i kommunen. (Foto: Arkiv)

+ Nore og Uvdal hytteforbund får ein plass i stig- og løypenemnda i Nore og Uvdal kommune.

Ina Eirin Eliassen


annonse