annonse

Hol: Moderate valkampbudsjett

Valkamp
Valkamp: Valkampbudsjetta til dei politiske partia i Hol går for det meste med til materiell og utstyr til profilering. (Foto: Privat)

+ Partilaga i Hol brukar til saman i underkant av 100.000 kroner i valkampen.

Magnus Lindahl


annonse