annonse

Hol kommune ventar framleis på flyplass-pengane

Utsett
Utsett: Salet av Dagali flyplass er enno ikkje i boks. Det er gått snart tre månader sidan Hol kommune vedtok å selje flyplassen til Bjørn-Arild Woll. (Foto: Arkiv)

+ Tre månader etter at kommunestyret i Hol vedtok å selje Dagali flyplass, er enno ikkje salet gjennomført.

Magnus Lindahl


annonse