annonse

Historisk i Flå: Ho styrer nytt regime

Flå formannskap
Flå formannskap: Ordførar Merete H. Gandrud (Ap/KrF), fremst. Til venstre varaordførar Sigrid Hauglann Grimeli (Sp), Tor Egil Buøen (Bygdelista), Geir Vidme (Bygdelista) og Sigrid Ingeborg Gislerud (Ap/KrF) (Foto: Arne O. Lindahl)
Flå-historie
Flå-historie: Ordførarkjeda har bytta skuldrer. Tor Egil Buøen har lagt det om halsen på den nye ordføraren, Merete H. Gandrud (Foto: Arne O. Lindahl)
Fordeling av representantar i ulike utval

+ Det var sceneskifte i Flå då Merete H. Gandrud frå Arbeiderpartiet fekk ordførarkjeda om halsen.

Arne Ole Lindahl


annonse