annonse

Her er det slik at «evnerike barn» kan hoppe over eit år

Evnerike barn
Evnerike barn: Til saman fire elevar ved Nedre-Ål og Skattebøl skular har hoppa over eit klassetrinn. (Foto: Arkiv)
Komplisert prosess
Komplisert prosess: Oppvekstsjef Eldgrim Springgard seier forsering av elevar med ekstraordinært læringspotensial er resultat av ei langvarig vurdering. (Foto: Arkiv)

+ «Evnerike barn» og forsering i skulen har vorte stadig meir aktuelt dei seinaste åra. I Ål er det fire grunnskuleelevar som har hoppa over klassetrinn berre dette året.

Caroline Utti


annonse