annonse

Her er dei som vart valt inn i sokneråda

Festgudsteneste
Festgudsteneste: Demokratiet har sagt sitt og 58 nye soknerådsmedlemmer er vald til å styre dei lokale kyrkjene dei fire neste åra. Biletet er frå ei gudsteneste i Flå, der Janne Merete Sukka blir innsett som sokneprest. (Foto: Arkiv)

+ 58 kvinner og menn har fått plass i sokneråd i Hallingdal og Nore og Uvdal dei fire neste åra. Dette er resultatet av soknerådsvalet (tal på stemmer i parentes):annonse