annonse

Her bygger dei sykkelstig til 3,2 millionar i snaufjellet

Sykkelveg Lya – Øknin
Sykkelveg Lya – Øknin: 4 km, ferdig i 2020. Fyrste halvdelen frå badeplassen ved Lya til grensa til Torpoåsen blir bygd i haust. 3000 tonn masse blir køyrt ut med minidumper. (Foto: )
Sykkelveg
Sykkelveg: Arbeidet med ein fire kilometer lang sykkelveg frå badeplassen ved Lya til Opheimsstølane i Ål har starta og skal stå ferdig neste haust. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Samrøystes
Samrøystes: – Naturinngrepa skal vera minst mogleg, seier leiar i sektorutval for teknisk, næring og ressurs, Anne Kjersti Frøyen (V). (Foto: )
Massetransport
Massetransport: Grovpukk og finmasse blir frakta ut i sykkelvegtraseen med minidumper. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Frå badeplassen
Frå badeplassen: Badeplassen ved Lya-brua er endestasjon for sykkelvegen til Opheimsstølane. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Fyllmasse
Fyllmasse: Blautaste partia blir fylt med grovpukk. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Maks 1,6 meter
Maks 1,6 meter: Maksimumsbreidda på den ferdige sykkelvegen blir 1,6 meter. Vegkantane skal dekkjast til med jord som er grave vekk. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Følgjer terrenget
Følgjer terrenget: Sykkelvegen blir lagt i svingar for at naturinngrepa blir minst mogeleg. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Opplasting
Opplasting: Bortimot 3000 tonn med fyllmasse blir køyrt ut med minidumper som underlag for sykkelvegen. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Ingen kritiske røyster blant Ål-politikarane

+ Arbeidet med å byggje ein fire kilometer lang sykkelstig i ålingsfjellet, frå badeplassen ved Lya til Opheimsstølane på Torpoåsen, er i gang.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse