annonse

Helleland: - Kraftkommunane bør få behalde desse inntektene i ei eller annan form

Frå talastolen
Frå talastolen: - Hovudpoenget mitt, som eg trur Høgre vil stå bak, er at kommunane i dag har solide, gode inntekter basert på at dei har stilt naturen til rådvelde, også skal kunne behalde dei i framtida, sa Trond Helleland i Stortinget torsdag. (Foto: Arkiv)

+ Høgres parlamentariske leiar, Trond Helleland, forsikrar at kraftkommunane ikkje skal tape pengar som eit resultat av kraftskatteutvalets arbeid.

Magnus Lindahl


annonse