annonse

Han meiner forskarane ikkje er truverdige

– PROBLEMATISK
– PROBLEMATISK: Johannes Lurås og faren, har i nesten 40 år brøytt fylkesveg 755/124 mellom Uvdal og Tinn. Han tykkjer det er mange lause trådar i forskinga som ligg til grunn for å ikkje innføre vinterbrøyting på heile trekninga over Imingfjell. (Foto: Privat)
IMINGFJELL
IMINGFJELL: Fleirtalet av kommunepolitikarane i Nore og Uvdal vil ha ei prøveordning med vinteropen veg over Imingfjell, mellom Uvdal og Tinn, der det blir teke omsyn til villrein. Fleirtalet i styringsgruppa for regionalplanen for Hardangervidda vil berre ha til Småroi på Telemark-sida. Arkivfoto (Foto: )

+ Johannes Lurås meiner lokalbefolkninga er overkøyrd av verneinteresser på Hardangervidda, og at vinterstengt Imingfjell rammar folk, ikkje villrein.

Ina Eirin Eliassen


annonse