annonse

Gurigard er med i regjeringas distriktsutval

Utvalsmedlem
Utvalsmedlem: Knut Arne Gurigard. (Foto: Caroline Utti)

+ Regionrådsleiar Knut Arne Gurigard er oppnemnd som medlem av regjeringas distriktsnæringsutval.

Embrik Luksengard


annonse