annonse

Gol Sp slepper katta ut av sekken

Har bestemt seg
Har bestemt seg: Herbrand Jegleim (Sp). (Foto: Elias Dahlen)
Kalde føter
Kalde føter: Senterpartiet har så langt ikkje ville svare om dei støttar Høgre sin ordførarkandidat, Tom Rune S. Blakkestad, eller om dei går for attval av ordførar Heidi Granli (Ap). Men i dag slepper ordførarkandidat Herbrand Jegleim (Sp) katta ut av sekken. (Foto: Elias Dahlen)

+ Alt tyder på at ordførarvalet i Gol er avklart. Senterpartiet punkterer spenninga.

Tor Folgerø


annonse