annonse

Godfarfossen utsett - kan bli skrinlagt for godt

Utsett
Utsett: Utbygginga av Godfarfossen skulle starte i haust. No har styret i kraftselskapet utsett utbygginga på grunn av kraftskatteutvalet sitt forslag om å setja strek over 100 år gamle kraftskattereglar. (Foto: Arkiv)
Kritisk
Kritisk: – Det er ikkje prisauken, men kraftskatteutvalet sitt forslag som skremmer oss, seier styremedlem i Godfarfoss Kraft AS, Nils Peter Undebakke. (Foto: Arkiv)
Nytt møte
Nytt møte: Dagleg leiar i Godfarfoss Kraft AS, Trygve Øderud, kallar inn til nytt styremøte 25. november. (Foto: Arkiv)

+ Godfarfoss Kraft AS har utsett utbygginga til det blir avklart om kraftskatteutvalet sitt forslag får gjennomslag. Eventuell byggjestart er utsett til våren, og kraftprosjektet kan bli skrinlagt for godt.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse