annonse

Gevinsten kan gå til dei store byane

Samstemte
Samstemte: Dei smilte på biletet, men representantane frå Hallingdal er ikkje fornøgde med forslaga frå kraftskatteutvalet. Ordførar i Hol, Petter Rukke (nærmast), Sigrid Simensen Ilsøy, Martin Grøslandsbråten, Solveig Endrestøl, Hanne Haatuft, Line Ramsvik og rådmann i Hol, Ole Johnny Stavn. Gol-ordførar Heidi Granli bak til høgre med varaordførar Herbrand Jegleim og rådmann i Gol, Hege Mørk, ytst. (Foto: Privat)

+ Norske kraftkommunar kan til saman tape over tre milliardar kroner dersom kraftskatteutvalet får gjennomslag for å avvikle konsesjonskraftordningane og eigedomsskatt på vasskraft.

Magnus Lindahl


annonse