annonse

Fyller ikkje opp Rv7 for å flaumsikre vegen

Eit problem
Eit problem: Det er dette krysset ved innkøyringa til Nesbyen som kommunen vill ha erstatta med ei betre løysing. (Foto: Arkiv)
Flaumutsett
Flaumutsett: Det er ikkje uvanleg at vatnet renn over Rv7 ved Nesbyen når elva går flaumstor. (Foto. Arkiv) (Foto: )

+ Statens vegvesen droppar etter alt å dømme planane om å fylle opp Rv7 forbi Nesbyen for å sikre vegen mot flaum.

Arne Ole Lindahl


annonse