annonse

Fylkesmannen varslar ny runde med kommunesamanslåingar

Klart signal
Klart signal: Til Hallingtinget forrige fredag sa fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, at kommunane må førebu seg på nye diskusjonar om kommunesamanslåingar. (Foto: Magnus Lindahl)

+ Regjeringa vil ha fleire kommunesamanslåingar. I 2020 må kommunane i Hallingdal og Nore og Uvdal førebu seg på at temaet kjem opp på nytt.

Magnus Lindahl


annonse