annonse

Fryktar fråflytting og forgubbing - torpingane bretter opp skjorteermene

Stort frammøte
Stort frammøte: Rundt 70 torpingar møtte opp under folkemøtet til Bulyst Torpo. (Foto: Hallgrim Ødegård)
Positive politikarar
Positive politikarar: Framtida til Lien og Torpo-samfunnet var tema under folkemøtet på Torpo. Toppkandidatane til kommunevalet i Ål lovde hjelp og støtte. Bak f.v. Jørund Li (H), møteleiar Per Egil Kolsrud, Solveig Vestenfor (Ap) og Ole Egil Trintrud (Sp). Framme Sissel Urke (V) og Marit Sehl (SV). (Foto: Hallgrim Ødegård)
Panelet
Panelet: F.v. møteleiar Per Egil Kolsrud, Jørund Li (H), Sissel Urke (V) og Marit Sehl (SV), Solveig Vestenfor (Ap) og Ole Egil Trintrud (Sp). (Foto: Hallgrim Ødegård)

+ Bygdefolket på Torpo fekk positive tilbakemeldingar frå politikarane i Ål under folkemøtet tysdag. Alle lovde å støtte opp om ideane og arbeidet som bygdefolket jobbar med.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse