annonse

Forslag om å auke straumprisen for ålingane

Kraftkommunen Ål har i mange år betalt delar av straumrekninga til innbyggjarane sine
Kraftkommunen Ål har i mange år betalt delar av straumrekninga til innbyggjarane sine: Det har sin pris. 5,3 millionar kroner kostar ordninga for Ål kommune. (Foto: Arkiv)

+ Innbyggjarar i Ål har fått garantert låge straumutgifter, sikra av kommunen. Det har kosta Ål kommune millionar. No kan ordninga bli stramma inn.

  • Bernt Ivar Bergum


annonse