Ringerike sjukehus er ramma av koronasmitte. Foto: Tor Folgerø

Fire tilsette ved Ringerike sjukehus koronasmitta

I løpet av det siste døgnet har fire tilsette ved Ringerike sjukehus på Hønefoss testa positivt på covid-19.

Dette stadfestar sjukehuset i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

– Tre tilsette er knytt til same etasje. Sengeområda i etasjen er derfor stengt for inntak av nye pasientar, og alle tilsette og inneliggande pasientar blir testa for covid. 19. Berørte pasientar vil få eigen informasjon frå sjukehuset, skriv pressevakt Torfinn Frostad i Vestre Viken helseføretak.

Les også
Nytt tilfelle av koronasmitte i Ål: — Me var førebudd

Den fjerde personen som har testa positivt, arbeider ved ei annan avdeling.

– Blir kontakta

Det er sett i verk smittesporing. Smittesporingsgruppa ved sjukehuset samarbeider med tilsvarande gruppe i kommunen.

– Me ventar å ha eit betre overblikk i løpet av det neste døgnet, skriv Frostad i pressemeldinga.

Les også
Denne koronaregelen kostar det deg 10.000 kroner å bryte

Alle som er eller blir identifisert som nærkontaktar blir kontakta med råd om karantene og testing.

Skjerpar rutinane

Sjukehuset har no gått gjennom og skjerpar basale smittevernrutinar for alle tilsette.

– Vidare er det eit godt samarbeid med dei andre sjukehusa i føretaket for å sikre at innbyggjarane får helsehjelp, presiserer helseføretaket.

Les også
— Dei skal tyne mest mogleg ut av kundane sine
Les også
Håpar på lønslyft for 860 minstepensjonistar i Hallingdal
Les også
Betre å stenge enn å halde ope?