annonse

- Færre politifolk betyr lengre responstid

Lengre responstid
Lengre responstid: Med mindre pengar, blir det færre folk og lengre tid før politi kan rykke ut til ulykker og liknande. (Foto: Arkiv)
Underskot i Sør-Øst

+ Politiet i Sør-Øst politidistrikt får ikkje meir å rutte med – og det kan bli endå verre enn i dag, fryktar fagforeiningsleiar Jon E. Torp.

Arne Ole Lindahl


annonse