annonse

Får ikkje tak i arbeidskraft

Behov
Behov: Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (t.v.) og Øyvind Solbakken tok røyrleggarutdanning i Hønefoss og Nord-Norge, og kom begge heim att til Hallingdal etter endt utdanning. Øyvind Solbakken meiner folk må ha ein grunn for å kome tilbake til dalen. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
HALLINGDAL TRENG FLEIRE SOM DEI
HALLINGDAL TRENG FLEIRE SOM DEI: Øyvind Solbakken og Nils Bjørnar Ullestad Børdalen seier begge at røyrleggaryrket har fått eit ufortent dårleg rykte, og at dei trivst i jobben. Her er dei saman med Endre Lie (midten), som skal byggje hus. Dei legg røyr for avløp. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
Kom heim
Kom heim: Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (t.v.) og Øyvind Solbakken tok røyrleggarutdanning i Hønefoss og Nord-Norge, og kom begge heim att til Hallingdal etter endt utdanning. Øyvind Solbakken meiner folk må ha ein grunn for å kome tilbake til dalen. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
Trengst
Trengst: Det er så høg sysselsetjing i Hallingdal at det er blitt mangel på fagfolk. Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, seier mangelen på fagfolk er eit nasjonalt fenomen. Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (biletet) meiner ungdom må få betre info om yrket. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
MANGLAR FAGFOLK
MANGLAR FAGFOLK: Det er så høg sysselsetjing i Hallingdal at det er blitt mangel på fagfolk. Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, seier mangelen på fagfolk er eit nasjonalt fenomen. Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (biletet) meiner ungdom må få betre info om yrket. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
Treng FAGFOLK
Treng FAGFOLK: Det er så høg sysselsetjing i Hallingdal at det er blitt mangel på fagfolk. Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, seier mangelen på fagfolk er eit nasjonalt fenomen. Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (biletet) meiner ungdom må få betre info om yrket. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
Treng FAGFOLK
Treng FAGFOLK: Det er så høg sysselsetjing i Hallingdal at det er blitt mangel på fagfolk. Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, seier mangelen på fagfolk er eit nasjonalt fenomen. Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (biletet) meiner ungdom må få betre info om yrket. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
KUNNE TILSETT FEM MANN TIL
KUNNE TILSETT FEM MANN TIL: Leiar for Rørservice Nesbyen, Ole Christian Haug, seier det ikkje er nokon tvil om at det er bruk for fleire røyrleggarar og fagarbeidarar i Hallingdal. Firmaet har måtte takka nei til fleire større prosjekt fordi dei ikkje har nok folk. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)
Trengst
Trengst: Det er så høg sysselsetjing i Hallingdal at det er blitt mangel på fagfolk. Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, seier mangelen på fagfolk er eit nasjonalt fenomen. Nils Bjørnar Ullestad Børdalen (biletet) meiner ungdom må få betre info om yrket. (Foto: Ingrid Emilie Bjella Waaler)

+ Det er særs låg arbeidsløyse i Hallingdal. Det er så få utan jobb at dalen manglar fagfolk.annonse