annonse

– Eit kvart tvangssal kan stoppast

Lang prosess
Lang prosess: Eit tvangssal kan ta lang tid. Og dersom uteståande krav blir betalt, kan eigaren stoppe salet. Såleis er det uvisst korleis situasjonen kring Ålingen kjøpesenter vil ende. (Foto: Caroline Utti)

+ Tvangssalet av Ålingen kjøpesenter står førebels relativt stille. Men så fort eigedomsmeklaren får taksten på bordet, kjem kjøpesenteret ut på marknaden.

Caroline Utti


annonse