annonse

– Eg vil rette ein takk til skulane, alle tilsette, foreldre og elevar

Fornøgd
Fornøgd: Senterpartiets Kjell Ålien (t.v.) gav skulane i Nes ros. Eit samla kommunestyret støtta rosen. (Foto: Magnus Lindahl)

+ Elevane i sjuande og tiande klasse i Nes er fornøgd med kvardagen på skulen.

Magnus Lindahl


annonse