annonse

Desse skal sitje i dei politiske utvala i Nore og Uvdal

Kontrollutvalet
Kontrollutvalet: Eirik Solheim (Frp) er attvalt som leiar i kontrollutvalet i Nore og Uvdal. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)

+ Formannskap, hovudutval og kontrollutval med varamedlemmer for perioden 2019–2023 vart valt samrøystes under det konstituerande kommunestyremøtet i Nore og Uvdal måndag.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse