annonse

Byttar ut alt som har med Volvo å gjera

Mistar storkontrakt
Mistar storkontrakt: Entre­prenør Torbjørn Engene frå Gol mistar ein mangeårig storjobb ved Brønnøysund på Helgeland fordi oppdragsgivaren skal gå over til å bruke sjåførlause anleggsbilar. (Foto: Arkiv)
Spesialbilar
Spesialbilar: For tre-fire år sidan kjøpte T. Engene AS seks nye spesialkonstruerte lastebilar til kalksteintransport i Brønnøy som det ikkje lenger blir bruk for. Her blir ein av dei klargjort. (Arkiv (Foto: Tor Folgerø)
Nordland
Nordland: T. Engene driv transport av kalk i eit dagbrot i Velfjord i Brønnøy kommune. (Foto: Brønnøy Kalk AS)
Kalksteinbrot
Kalksteinbrot: T. Engene AS har sju spesialbygde Mercedes med trekkapasitet på 250 tonn som fraktar kalkstein frå eit steinbrot ved Brønnøysund. Til sommaren overtek førarlause Volo-bilar. (Foto: T. Engene AS/Karianne Sørbøen)

+ – Eg mislikar sterkt dobbeltrolla til ­Volvo som no blir både bilprodusent og kon­kurent om oppdraga.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse