annonse

Blir det bygging av Godfarfoss?

Dagali og Uvdal
Dagali og Uvdal: Godfarfoss Kraft omfattar utbygginga av fallet i Numedalslågen frå Nedre Svangtjern til Pålsbufjorden. (Foto: Arkiv)
Optimist
Optimist: Dagleg leiar i Godfarfoss Kraft AS, Trygve Øderud, håpar kraftutbygginga startar i haust. Styret gjer vedtak 8. oktober. (Arkivfoto) (Foto: )
: Byggjestart i haust? Kraftutbygginga i Godfarfossen vil dekkje energibehovet til 2.000 husstandar. (Foto: Arkiv)

+ Om to veker avgjer styret i Godfarfoss Kraft AS om det blir byggestart i Godfarfossen i haust.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse