annonse

Avtroppande ordførar: – Undrar meg over strategien til Ap

Kritisk
Kritisk: Avtroppande ordførar i Nore og Uvdal, Eli Hovd Prestegården (Sp) synest det er merkeleg at Ap ikkje ville forhandle med Sp. Her gjer ho seg klar til Viken-debatt i TV-studio i Hallingdølen før valet. (Foto: Caroline Utti)

+ – Eg stiller meg undrande til den bastante avvisinga frå Arbeidarpartiet. Sp er glad for at SV vil vera med og gi ei fordeling som er i tråd med valresultatet.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse