annonse

12 av desse er nye i kommunestyret

HEILE KOMMUNESTYRET
HEILE KOMMUNESTYRET: Bak f.v. Kjell Erik Skølt, Jørgen von Tangen, Andreas Smith-Erichsen, Jan Egil Halbjørhus. Midten f.v. Nils Erik Finset, Hege Falck-Andersen, Arnt Skansen, Helene Sagabråten, Anne Grethe Fremgaard, Camilla Cecilie Underland, Ann Elisabeth Nes (vara for Petter Brennhovd), Anders Snildal, Norunn Rivedal. Framfor f.v. Steinar Bleken, Pål Rørby og Petter Owesen. (Foto: Lillian Holden)

+ – Ta det med ro, dette er ingen farleg plass å vere.

Lillian Holden


annonse