Skribenten ser nærmere på hvordan vanlige russere vurderer krigen i Ukraina. Bildet viser Kreml i Moskva, sett fra sørvest.

Hvordan er det mulig?

Er det virkelig mulig at over 1000 mennesker som møttes i Gostinyj Dvor i Moskva, relativt intelligente mennesker, kloke, ressurssterke og velutdannete, trodde på alt som Putin fortalte dem i sin tale 22. februar i år? Det er ikke Russland som angrep Ukraina, sa han. Han gjorde alt i sin makt for å løse konflikten fredelig.

Ja, hvordan er det mulig? Hvorfor over 70 prosent av russere (ifølge russiske statlige meningsmålinger) støtter fortsatt Putin? I publikum satt det også en del unge folk.

Med tilgang til russiske nettsider, og korte samtaler med gamle russiske venner og kjente kunne jeg få inntrykk av hvordan Putins propaganda fungerer i Russland.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er faktisk stor forskjell på hvordan Putins propaganda virker for russerne i min alder, og for deres barn.

Noen få av mine kjente har fortsatt forklaring for Putins sin politikk. Den eldre russiske generasjonen er mer kritisk til verden, de synes at krigen er Vest-Europa, USA og Ukrainas feil, og Putin har gjort det eneste rette. De tror blindt på Putin. De har vokst opp i denne propagandaen.

Andre synes at invasjonen både er trist og lei. De er engstelige, slitne, hjelpeløse og redde. De fleste som er mot krigen vil ikke stå frem som motstandere og har ingen muligheter til å protestere. Men ett år etter invasjonen, når det begynner å komme mange soldater hjem i kiste, forstår folk mer og mer, og er blitt mer klarttenkende.

Forståelse

Barna og barnebarn til mine russiske venner som jeg husker som babyer for snart 40 år siden, de er voksne nå, og de er en helt annen generasjon i Russland nå.

Både alle disse samtalene med venner, og et intervju med den kjente russiske sosiologen Denis Volkov (publisert av PAP - Polsk Pressebyrå), som jeg leste nylig, ga meg en litt bedre forståelse når det gjelder russiske folk i dagens Russland.

Det russiske samfunnet står overfor et smertefullt generasjonsskifte – sier Volkov. Unge russiske folk lever i en «annen virkelighet», fordi de ikke ser så mye på TV, men bruker mest internett.

Hvem er den statistiske unge russeren i dag? Først av alt strekker han seg etter flere informasjonskilder, og tror mindre på propaganda og konspirasjonsteorier. Unge folk i Russland er mindre interessert i politikk, og tror oftere på muligheten for et godt forhold mellom Russland og Vesten, enn den eldre generasjonen. Russisk ungdom beveger seg lenger og lenger bort fra generasjonen av foreldre og eldre mennesker. De befinner seg i verden av sosiale nettverk, You Tube og Instagram, derfor er de mindre utsatt for den offisielle propagandaen.

Det har vært gigantiske endringer i det russiske Internett de siste to eller tre årene. Siden 2018 har antall You Tube og Instagram- brukere i Russland doblet seg. Bare flere og flere kanaler dukker opp, for eksempel rapporter fra blogger Yury Dud, som samler til og med 20-30 millioner visninger.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var også TikTok medium, som spilte den uventede rollen under januar protester mot krigen, da tusenvis av unge mennesker i Russland gikk ut i gatene i protest mot Putins krig i Ukraina. Denne TikTok appen, assosiert med morsomme videoer og vrier, ble plutselig en bærer av politisk innhold. Myndighetenes sjokk kommer frem med den umiddelbare motoffensiven – inngrep i skoler og foreldre, og trusler om å forby TikTok i Russland.

Kolliderer

Elena Omelchenko, leder av ungdomsforskningssenteret ved St. Petersburg Higher School of Economics, snakker også i uavhengige medier om konfliktsituasjonen, der russisk ungdom befinner seg nå. Deres måte til selvrealisering kolliderer med «statsagendaen». På den ene siden har ungdom verktøy, internett, bedre og bedre kunnskaper i engelsk, og dermed også tilgang til verden. Slik sett er forskjellen mellom unge mennesker i Russland og deres jevnaldrende i Europa og i Vesten ikke så stor.

På den annen side, møtes unge russiske mennesker i skolene sine der sovjetiske oppdragelsesmetoder, holdninger og politiske vurderinger er det eneste som gjelder. I tillegg er påvirkningen fra miljøet fortsatt sterk. Ungdommer bor med sine familier, deltar i diskusjoner, og bringer visse holdninger med hjemmefra. Hvis alle rundt dem støtter regjeringen sterkt, vil det være vanskelig for dem å danne seg noen annen mening.

Sosiologen Denis Volkov retter også oppmerksomhet mot de store forskjellene i levekår og utdanning av unge mennesker i ulike regioner i Russland, mellom store sentre og småbyer. Dette har jeg merket også når jeg har pratet med venner som i dag bor i Moskva, St. Petersburg og Krasnogorsk, eller Ulan – Ude ved Baikalsjøen. I store byer er det ganske enkelt en mer europeisk livsstil, mindre korrupsjon, flere muligheter for å lære og finne jobb, mer frihet til å følge sine interesser og frivillighetsaktiviteter. Slikt er det ikke i andre deler av Russland, langt borte fra store sentre.

Håpet

Forskjellene er kolossale. I mange regioner blir unge mennesker, på grunn av færre muligheter for utdanning, eller mangel på arbeid, boende lenger hjemme med familiene sine. I mange russiske regioner er kriminalitet et alternativ for ungdommer.

Meningsmålinger fra Lewada (Russisk ikke- statlig organisasjon for opinionsundersøkelser) viser, at unge mennesker i Russland har mye mindre tillit til statlige institusjoner enn den statistiske russeren, selv om de tror på presidenten og hæren. Blant mange ungdommer er det en veldig klar overbevisning om at sosial rettferdighet må endres. Mer enn halvparten av de undersøkte ungdommene tror at forholdet mellom Russland og Vesten kan bli vennlig. Litt mer enn 40 prosent av ungdommene vurderer utvandring, oftest til USA, Tyskland, Frankrike, Italia eller Storbritannia.

Unge mennesker i Russland beveger seg i økende grad bort fra dagens myndigheter, og aksepterer sjelden både den eksisterende virkeligheten og språket som snakkes av myndighetene, sier forskere i Lewada. Russiske ungdommer vil ikke lytte mer til forbudspolitikken.

Russiske ungdommer vil være det beste håpet for framtidens Russland.

Artikkelen held fram under annonsen.