annonse

Gratulerer med Grunnloven på nynorsk!

  • Trond Vernegg Formann I Riksmålsforbundet

Riksmålsforbundet gratulerer alle med at Grunnloven nå også foreligger på nynorsk! Tirsdag 6. mai vedtok Stortinget nynorskutgaven av Grunnloven. Vedtaket var så nær enstemmighet det er mulig å komme; av 169 avgitte stemmer var 168 stemmer for, én stemme var mot.

Språket er en viktig del av identiteten hos hver enkelt av oss, det er ikke bare et kommunikasjonsmiddel. Derfor er det ikke vanskelig å forstå jubelen blant dem som har nynorsk som sitt hovedmål. Vi har to likestilte målformer i Norge, riksmål/bokmål og nynorsk. Språket er en like viktig del av identiteten og kulturarven for alle språkbrukere, uansett hvilken målform de bruker.

Riksmålsforbundet har siden Arnulf Øverlands formannstid for mer enn 60 år siden, tatt hensyn til at vi har to målformer her i landet. Vi har lenge konsekvent hevdet viktigheten av begge målformer som en umistelig del av norsk kultur og kulturarv, og for norsk samfunnsliv. Vi har lenge håpet, og tillater oss nå etter grunnlovsvedtaket å håpe med ny styrke, at vi slipper å bli anklaget for å være nynorskmotstandere. Vi og mange med oss arbeider for fremme av riksmål; Noregs Mållag og mange med dem arbeider for å fremme nynorsk. Vi respekterer at nynorskens tilhengere fremmer sin målform og forventer samme respekt i gjengjeld. Vi håper derfor at vi i fremtiden slipper å høre og lese at vi er imot nynorsk. Så kan vi gjerne være uenige om mye og mangt, men på høvelig vis.

Riksmålsforbundet erkjenner og respekterer at mange mennesker, spredt over hele landet og av alle lag i folket og i alle politiske leire, ønsker nynorsk som sitt hovedmål. Vi forventer samme erkjennelse og respekt for valgene av målform på vår side. Det finnes riksmålsfolk på de fleste postnumre, i alle lag og i samtlige politiske leire. Derfor er det usant når det hevdes av enkelte at riksmål er en målform for en liten vestkantklikk i Oslo.

Vi gratulerer nynorskfolket med Grunnloven på nynorsk; måtte denne milepælen gi grunnlag for et samarbeid mellom alle som er glad i norsk språk, uansett målform.

annonse