annonse

Ytring: Stress

+ Dei fleste har det godt i landet vårt. Økonomien er god og velferdsordningane mange. Det fekk me, mellom anna, høyre i valkampen.

  • Arne Lie
  • Pensjonert Prest


annonse