annonse

Ytring: I høve eit jubileum

+ Det stundar til tusenårsjubileum for Olav den heilage sin bortgang. Han innførte kristendomen i Norge, men hadde gode hjelparar som jamna vegen.annonse