annonse

Ytring: Eitrejuvet og to tenkjemåtar om natur

+ Den eine tenkjemåten er at det å opphalde seg i, bruke og utforske naturen har eigenverdi for menneske. Den andre tenkjemåten er at det gjeld å erobre naturen.

  • Olav Randen


annonse