annonse

Vil at folk skal bli glade i å lesa

SAMTALE
SAMTALE: Det var ein interessant boksamtale ein kunne få med seg då Ål bibliotek starta sin nye lesekampanje. Bergljot Kaslegard leia samtalen med Sveinung Hansen, Solveig Vestenfor og Marit Sehl (Foto: ELIAS DAHLEN)
KAMPANJE
KAMPANJE: For dei som ikkje brukar sosiale medium er det også mogeleg å anbefale bøker til biblioteket. Der finn ein også informasjon om kampanjen. (Foto: ELIAS DAHLEN)
DANSK LITTERATUR
DANSK LITTERATUR: Sveinung Hansen anbefalte to bøker av danske forfattarar. Den eine var «Den første stein» av Carsten Jensen. - Den seier ingenting positivt om vesten innblanding i Afghanistan. Samtidig berører den menneskesinnet. (Foto: ELIAS DAHLEN)
ENDRINGAR I LITTERATUREN
ENDRINGAR I LITTERATUREN: Fleire i panelet meinte at det skjer endringa i litteratur kor det no handlar meir om det kollektivet og kampvilje. Individet er ut og ulike kampar er meir viktige. (Foto: ELIAS DAHLEN)

+ Ål bibliotek har i lag med seks andre bibliotek i Buskerud lansert den nye emneknaggen og kampanjen #leslikogdel for å dele dei verkeleg gode leseopplevingane.

Elias Dahlen


annonse