annonse

Kva skjuler seg her?

Inntak
Inntak: Vatnet har truleg gått inn i magasinet her. Vatnet har då vorte ført i røyr nedover mot Tandbergbygget i bakgrunnen og vidare ned mot sentrum. (Foto: )
Trongt
Trongt: Driftsleiar på Hallingdal Museum, Knut Andre Huuse, kryp ned stigen for å måle storleiken på vassmagasinet. (Foto: Magnus Lindahl)
Tappa vatn
Tappa vatn: Mange tusen liter vatn vart pumpa opp av bassenget då museumshandverkarane Leif Olav Klype (t.h.) og Knut Andre Huuse sette i gang lensepumpa. Kolbjørn Høva og Sondre Lindahl hjelpte til. (Foto: )
Lang jobb
Lang jobb: Det tok mange timar å pumpe vatnet ut av magasinet. Då kom ein ventilinnretning til syne. (Foto: )
Mykje vatn
Mykje vatn: Slik såg magasinet ut då det var halvfullt. (Foto: )
Nesten tomt
Nesten tomt: Etter fleire timar med lensepumpe vart nesten alt vatn pumpa ut. Då var det tydeleg kor stort magasinet som ligg skjult under bakken i røynda er. (Foto: )

+ Ein meter under bakken inne på Hallingdal Museum har Nesbyens truleg første høgdebasseng ligge godt skjult i fleire tiår. Forrige veke vart bassenget tappa for vatn.

Magnus Lindahl


annonse