Gudsteneste frå Ål kyrkje

Skjærtorsdagsgudsteneste i Ål Kyrkje 8. april 2020 ved sokneprest Vigdis Moen Storhaug og kyrkjemusikar Håkon Tveito